HeaderImage

Rakkauden tantra

 

Tantraa voi lähestyä sydämen ja rakkauden kautta. Rakkaus on luonnollinen tie syvälle meditaation ja ykseyteen, ja Tantran kokemukseen. Voit kulkea rakkauden polkua, ja seurata tunteittesi virtaa. Rakkaus johdattaa sinut helposti ja luonnollisesti syvimpään Tantriseen kokemukseen. Rakkaus vie sinut ykseyteen toisen kanssa, ja koko maailmankaikkeuden kanssa.

Tantra on luonnollisen kokemus. Löydät sen luonnollisesti kun uppoudut syvälle rakkauteen toisen ihmisen kanssa, ja kun antaudut rakkauden tunteelle. Syvä rakastelu, jossa annat itsesi rakkaudelle kokonaan, johtaa sinut syvään yhteyteen toisen kanssa. Teistä tulee yhtä, ja silloin voit kokea Tantrisen hurmion, täydellisen ykseyden hurmion.

Rakastava kosketus
Rakastava syleily
Tantrinen ykseys
Muista ykseys


Rakastava kosketus

Koe jokainen kosketus rakkautena,
ja uppoudu tähän rakkauteen kuin ikuisuuteen

Rakkaus on avain kaikkiin sydämiin. Rakkaus on polku, jota vie sinut suoraan Tantran ytimeen. Rakkaus on silta kahden sydämen välillä, rakkaus on voima joka liittää kaksi ihmistä yhdeksi. Rakkaus tuo meidät ykseyteen luonnollisesti ja helposti. Antaudu rakkaudelle, ja anna sen kuljettaa itsesi perille. Rakkaus on tie yhteyteen toisen ihmisen kanssa, yhteyteen koko maailmankaikkeuden kanssa.

Aloita siis rakkaudesta. Kosketa kumppaniasi rakastaen. Tunne rakkaus kosketuksessasi. Rakasta toista täydestä sydämestä, anna koko rakkautesi tulla käsiisi, niin että kätesi muuttuu rakkaudeksi, ja kosketuksesi on itse rakkaus. Suutele rakkauden huulin, ja anna huuliesi kautta kaikki rakkautesi. Suudelmasi ovat rakkautta. Tunne rakkautesi toiseen. Kosketa äärimmäisen hellästi ja rakastavasti. Anna rakkautesi virrata käsiesi ja koko kehosi kautta. Jokainen kosketus, jokainen hyväily on rakkaus.

Kaikki sinussa rakastaa toista. Rakasta toista katseellasi, niin että katseesi hyväilee toista kuin rakkaus. Puhu rakkauden sanoja, ja anna rakkauden kuulua äänestäsi. Laita rakkautesi ääneesi, ja puhu rakastaen hyväillen toista sanoilla ja äänellä. Rakasta toista ihmistä koko kehollasi, koko sydämelläsi, koko olemuksellasi. Astu sisään tähän rakastavaan hyväilyyn, ja tule rakkaudeksi.

Ota myös vastaan toisen rakkaus. Kumppanisi jokainen kosketus on rakkautta, jokainen suudelma on rakkaus itse. Ota se vastaan, ja antaudu rakkauden tunteelle. Iloitse toisen rakkaudesta, nauti toisen syleilystä, jokaisesta kosketuksesta. Anna toisen ihmisen rakastaa sinua. Anna toisen syleillä sinua rakkaudella. Anna rakkauden virrata suoraan sydämeesi. Ota se kaikki vastaan. Uppoudu rakastavaan syleilyyn, ja sula rakkauteen.

Uppoudu tähän rakkauden kokemukseen. Astu sisään rakkauteen kuin ikuisuuteen, ja kaikki aika katoaa. Unohda kaikki muu, ja koe vain tämä hetki, tämä rakkaus. Rentoudu syvälle rakkauteen, ja anna sen täyttää sinut ääriään myöten. Tule yhdeksi rakkauden kanssa, niin voit tulla yhdeksi kumppanisi kanssa. Sulaudu täydellisesti rakkauteen, niin sulaudut yhteen myös toisen kanssa.

Menkää yhdessä syvemmälle rakkauden kokemukseen. Rakastakaa ja hyväilkää toisianne. Antakaa ja ottakaa vastaan puhdasta rakkautta. Syleilkää toisianne rakkaudella. Tämä on korkeinta antamista ja saamista. Tämä on sydämen jakamista, rakkauden jakamista. Yhdessä rakastaen tunne kasvaa ja voimistuu. Rakkaus virtaa suoraan sydämestä sydämeen. Se vie tiedät ajasta ikuisuuteen. Uppoutukaa tuohon rakkauden virtaan, sulautukaa siihen, ja antakaa sen kuljettaa teidät rakkauden mereen.

Rakkaus avaa teille portin todelliseen ykseyteen. Kulkekaa tuosta portista yhdessä, käsi kädessä.

Takaisin

Rakastava syleily

Pysyttele alun tulessa, rakastamisen hetkessä,
niin vältät lopun sammuvan hiilloksen

Rakkauden virta vie teidät mukanaan. Se kuljettaa teitä yhä syvemmälle sydämeen ja rakkauteen, yhä syvempään ykseyteen. Pysytelkää tämän virran mukana. Levätkää toistenne rakastavassa syleilyssä, antautukaa toisillenne ja rakkauden tunteelle. Unohtakaa loppu kokonaan. Keskittykää vain tähän hetkeen, tähän rakkauteen. Syvä yhteys vaatii aika. Sydämenne tarvitsevat aikaa avautumiseen. Energianne tarvitsee aikaa kehittymiseen ja kasvamiseen.

Rakkaus vie teidät syvempään yhteyteen, jossa aika pysähtyy. Voitte rakastella loputtomiin, säilyen tässä hetkessä, rakkauden virrassa. Rakkaus saa teidät jäämään tähän hetkeen. Suunnatkaa huomionne vain tähän puhtaaseen rakkauteen. Keskittykää alkuun, rakastamisen hetkeen, yhteyden luomiseen. Levätkää toistenne syleilyssä, ja tanssikaa hitaasti ja rauhallisesti rakkauden tanssia. Silloin te astutte ajasta ikuisuuteen. Te saatte tämän hetken muuttumaan rajattomaksi, ja jatkuvat äärettömiin asti.

Pysyttele alun tulessa, rakastamisen hetkessä. Muuta kokonaan rakastelun painopistettä. Keskity kokonaan alkuun, hyväilyyn ja rakastamiseen. Nauti tästä hetkestä, tästä syleilystä, tästä kosketuksesta. Unohda loppu kokonaan. Tavallisesti keskityt loppuun, joko sen saavuttamiseen tai sen välttämiseen. Unohda, että loppua on edes olemassa. Kun nautit tästä hetkestä, niin kiire ja jännitys katoavat. Voit rentoutua, ja pysyä rakastavassa syleilyssä niin kauan kuin haluat.

Voit antaa kehon liikkua itsestään, päästä irti kaikista pidäkkeistä. Liiku hitaasti, ja nauti jokaisesta kosketuksesta. Nauti rakkauden syleilystä. Rentoudu täydellisesti, ja huomaat, että voit jatkaa sitä niin kauan kuin haluat. Jännitys vaatii purkautumisen, rentoutuminen voi jatkua loputtomiin. Toinen voi välillä liikkua, ja toinen voi levätä ja ottaa syleilyt vastaan. Rentoutukaa ja liikkukaa vuorotellen, niin voitte jatkaa rakastelua loputtomiin.

Te voitte levätä tuntikausia rakkauden syleilyssä. Liikkukaa hitaasti, rakastaen koko olemuksella. Nauttikaa joka hetkestä, ja rentoutukaa rakkauteen. Pysytelkää alun tulessa, rakkauden virrassa. Tämä virta vie teidät viimein rakkauden mereen. Se vie teidät Tantran todelliseen kokemukseen, täydelliseen ykseyteen.

Takaisin

Tantrinen ykseys

Värähtele elämän virrassa

Kun teidän rakkautenne virtaa vapaasti toisesta toiseen, ja rakastelu kestää tarpeeksi kauan, niin silloin sen luonne muuttuu. Teidän elämän energianne herää ja alkaa kiertää kehää teidän välillänne. Se virtaa kehosta kehoon, sydämestä sydämeen. Se kasvaa ja voimistuu, ja yhdistää teidät täydellisesti. Se värähtelee teissä, ja alkaa virrata kauttanne ylös kohti maailmankaikkeutta. Tämä energian nouseminen ylöspäin on Tantran ydin.

Sallikaa energian virrata lävitsenne esteettä. Avautukaa elämän energialle, ja antakaa sen värähdellä teissä. Kun energia alkaa värähdellä teidän kehoissanne, niin ne alkavat vapista ja värähdellä yhdessä elämän energian kanssa. Tunne tuo virta, ja antaudu sen hurmiolle. Antakaa kehonne vapista vapaasti, uppoutukaa siihen mukaan täydellisesti, ja päästäkää irti kaikista pidäkkeistä.

Tuo energia saa kehonne värähtelemään rakkauden virrassa. Valtava energia virtaa lävitsenne, ja ylös kohti kaikkeutta, ja se saa kehonne vapisemaan ja värähtelemään yhdessä. Anna energian vapisuttaa itseäsi, anna sen viedä sinut mukanaan hurmioon. Päästä irti, ja rentoudu. Kun kehonne ja sydämenne värähtelevät samaan tahtiin, vapisten samasta voimasta, silloin te olette yhtä. Sulautukaa rakkauden värähtelyyn, tähän elämän virtaan. Sulautukaa toisiinne, ja tulkaa yhdeksi.

Rakkaus virtaa sydämestä sydämeen, liittäen teidät yhteen. Antautukaa yhdessä rakastaminen hurmiolle. Energia kiertää nyt kehässä välillänne, ja tuo energian piiri on vihdoin täydellinen. Tuo rakkauden kierto on elämän perusta. Virtaus, jonka koette uudistaa ja eheyttää teitä. Se kiertää teidän lävitsenne, ja virtaa teistä ylös maailmankaikkeuteen. Se nostaa teidät uusiin korkeuksiin. Voitte yhdessä kokea ykseyden hurmion.

Takaisin

Muista ykseys

Muista ykseys, ja koe se ilman kumppania

Voit kokea energian kohoamisen myös ilman kumppania. Kun olet kerran kokenut ykseyden, niin voit herättää sen uudelleen muistin avulla. Muista hetki, jolloin koit energian kohoamisen, jolloin kehosi värähtele energiassa. Palauta tuo tunne mieleesi, ja eläydy siihen täydellisesti. Anna kehosi liikkua ja värähdellä taas energian tahtiin. Anna energiasi virrata kaikkeuteen, ja yhdy siihen. Tule yhdeksi kaiken kanssa. Energiasi nousee suoraan ylös kaikkeuteen.

Tai koe se suoraan itsesi kanssa

Voit myös ohittaa kumppanin kokonaan. Käytä näitä menetelmiä itseesi. Suuntaa rakkaus itseesi, ja kosketa itseäsi rakastavasti. Rentoudu rakkauteen, ja nauti hetkestä. Koe, että kaikkeus koskettaa sinua käsiesi kautta, ja että sinä kosketat kaikkeutta kehosi kautta. Värähtele elämän energiassa, ja anna kehosi vapista elämän virrassa. Sinun energiasi kiertää itsesi lävitse, ja yhtyy kaikkeuteen.

Takaisin

 

 

Copyright: Flowguide.com